Sčítanie obyvateľov, bytov a domov - priebeh sčítania v prílohe
Príloha dokumenty: