Na nasledujúcom linku na stránku sa nachádza súbor informácii k plošnému testovaniu, https://www.somzodpovedny.sk/