Číslo dokument: 
003/2019
Typ: 
Zmluva
Názov objednávateľa: 
Občianske združenie EKONÓM
Adresa objednávateľa: 
Obchodná akadémia- Nábr. K. Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
IČO objednávateľa: 
37900374
Názov dodávateľa: 
Obec Liptovský Ondrej
Adresa dodávateľa: 
Liptovský Ondrej
Dátum zverejnenia: 
9.jan, 2019
Suma: 
100,- EUR
Dokument: