Dňa 31.10 2020 a 01.11.2020 od 7.00ho do 13.00hod a od 14.00hod. do 22.00hod sa v Liptovskom Ondreji v kultúrnom dome uskutoční testovanie na covit - 19

pre občanov od 10rokov do 65 rokov ale môžu sa dať testovať aj starší občania. Poradovník sa nebude určovať, ale ak v rade bude stáť viac sko 10 až 15 občanov, tak tým čo budú naviac sa im bude vydávať časenka na určitú hodinu podľa toho ako prišli.