TESTOVANIE NA COVID-19 dňa 01.05.2021 v Liptovskom Ondreji v kultúrnom dome - časový harmonogram v prílohe
Harmonogram testovania