TESTOVANIE NA COVID-19 dňa 17.04.2021 v Liptovskom Ondreji. Časový rozvrh v prílohe.
Príloha dokumenty: