TESTOVANIE NA COVID-19 dňa 24.04.2021 v Liptovskom Ondreji v kultúrnom dome. Čosový harmonogram testovaniy v prílohe.