Preventíne opatrenia na zamedzenie šírenia nového koronavírusu v Slovenskej Republike.