Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 587 z 30. septembra 2020, N ARIADENIEVLÁDY SR z 30. septembra 2020 na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny korona vírusu COVID-19