Uznesenie vlády - obmedzenie slobody pohybu a pobytu podrobnosti v prílohe