Obec Liptovský Ondrej,

VYHLASUJE

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Liptovský Ondrej

Písomnú žiadosť je možné doručiť do 14.2.2022 do 15:00 hod. na adresu Obec Liptovský Ondrej, 032 04 Liptovský Ondrej 84. Obálku označte heslom "Výberové konanie - riaditeľ MŠ Liptovský Ondrej - NEOTVÁRAŤ!"

Ďalšie podmienky a upresnenia výberového konania sú v prílohe.

Príloha dokumenty: