Voľba hlavného kontrolóra obce dňa 25.06.2021. Bližšie informácie v prílohe.
Príloha dokumenty: