VÝROČNÁ SPRÁVA OBCE LIPTOVSKÝ ONDREJ za rok 2019
Príloha dokumenty: