Zverejnenie zámeru prenájmu obecného pozemku v lokalite Kút. Podrobnosti v prílohe.
Príloha dokumenty: