Oznamujem Vám, že plánované zasadnutie OZ dňa 26.02.2021 sa ruší. Najbližšie OZ bude podľa plánu.