Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet
12.apr, 2022 Obecné dokumenty 001/2022 Záverečný účet obce Liptovský Ondrej za rok 2021
15.dec, 2020 Obecné dokumenty 003/2020 Programový rozpočet obce Liptovský Ondrej 2021-2023
31.aug, 2020 Obecné dokumenty 002/2020 Doklady potrebné pre predajcov ovocia, zeleniny a potravín
4.máj, 2020 Obecné dokumenty 001/2020 Komunitný plán sociálnych služieb 2020-2025
17.júl, 2018 Obecné dokumenty 003/2018 Záverečný účet obce Liptovský Ondrej za rok 2017
17.júl, 2018 Obecné dokumenty 004/2018 Výročná správa obce Liptovský Ondrej za rok 2017
3.apr, 2018 Obecné dokumenty 002/2018 Sadzobník správnych poplatkov vyberaných obcou v roku 2018
20.feb, 2018 Obecné dokumenty 001/2018 Rozhodnutie o vydaní stavebného povolenia
20.nov, 2017 Obecné dokumenty 005/2017 Programový rozpočet obce Liptovský Ondrej na roky 2018 - 2020
2.okt, 2017 Obecné dokumenty 004/2017 Výročná správa obce Liptovský Ondrej za rok 2016
2.okt, 2017 Obecné dokumenty 003/2017 Záverečný účet obce Liptovský Ondrej za rok 2016
2.okt, 2017 Obecné dokumenty 002/2017 Smernica o verejnom obstarávaní
21.jan, 2017 Obecné dokumenty 001/2017 Sadzobník správnych poplatkov na rok 2017
4.nov, 2016 Obecné dokumenty Programový rozpočet obce Liptovský Ondrej na roky 2017 - 2019
11.jún, 2016 Obecné dokumenty /2016 Smernica o zásadách tvorby a čerpania Fondu prevádzky, údržby a opráv v nájomných bytových domoch a o vykonávaní stavebných úprav v nájomných bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na podporu bývania
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.