Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
29.mar, 2019 Objednávka 021/2019 Objednávka -horizontálne riadený vrt na kanalizáciu HD Drill s.r.o.
6.mar, 2019 Objednávka 019/2019 Objednávka -na štrkovú cestu Prima Slovakia s.r.o.
16.jan, 2019 Objednávka 018/2019 Objednávka -úhrn a odpratanie snehu z obce Prima Slovakia s.r.o.
11.dec, 2018 Objednávka 005/2018 Zimná údržba ciest AGRIA Liptovský Ondrej
11.dec, 2018 Objednávka 006/2018 Preplach krtkom verejného potrubia LVS a.s.
23.nov, 2018 Objednávka 003/2018 Zemné práce strojom
23.nov, 2018 Objednávka 004/2018 Stavebný dozor kanalizácia, vodovod 1500,-
27.jún, 2018 Objednávka 002/2018 Objednávka prác - chodník 1000,00 JOVASTAV s.r.o.
2.feb, 2018 Objednávka 001/2018 Objednávka PHP a hydrantov na bytovkách GAJOS s.r.o.
31.okt, 2017 Objednávka 004/2017 Objednávka na zimnú údržbu miestnych komunikácií Obec Liptovský Ondrej
2.jún, 2017 Objednávka 002/2017 Objednávka autobusu na divadelné predstavenie AODAS Pavol Senaj
2.jún, 2017 Objednávka 003/2017 Objednávka riadeného vrtu - prekládka vodovodu Michlovský - protlaky
2.jún, 2017 Objednávka Pokyny Divadlo - Nová scéna Bratislava
10.mar, 2017 Objednávka 001/2017 Oprava hasičskej striekačky FLORIAN, s.r.o.
3.nov, 2016 Objednávka 15/2016 Zimná údržba miestnych komunikácií / odhŕňanie snehu na miestnych komunikáciách/ na zimnú sezónu 2016 a 2017. Agria a.s., Liptovský Ondrej
16.máj, 2016 Objednávka 06/2016 Vyasfaltovanie ryhy popri obrubníkoch pri chodníku Správa a údržba ciest, LM
16.dec, 2015 Objednávka 24/2015 Objednávka zimnej údržby miestnych komunikácíí AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
7.dec, 2015 Objednávka 21/2015 Inžiniersko-poradenská činnosť 2400,00 EnCo Company s.r.o., ul. Čsl.Brigády 1611/16, Liptovský Mikuláš
7.dec, 2015 Objednávka 23/2015 Znalecký posudok pre stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov 800,00 Ing. Miroslav Todák, ul. 1.mája 697/26, Liptovský Mikuláš
7.dec, 2015 Objednávka 22/2015 Kolaudácia stavby protipovodňových opatrení 800,00 REAL Inginiering s.r.o., ul. Čsl.Brigády 1611/16, Liptovský Mikuláš

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.