Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet
8.okt, 2021 Vzn 003/2021 VZN - centrum voľného času - financovanie originálnych kompetencií obce
4.aug, 2021 Vzn 001/2021 VZN o určení príspevku na výchovu a vzdelanie a stravovanie v MŠ
20.júl, 2021 Vzn 001/2021 Zriaďovacia listina Materskej školy
28.feb, 2020 Vzn 002/2020 VZN o miestnom poplatku za rozvoj na území obce L. Ondrej
9.jan, 2020 Vzn 001/2020 VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a spôsobe ich úhrady
9.jan, 2020 Vzn 000/2020 VZN o miestnom poplatku za KO a drobné stav. odpady dod. č1/2020
26.mar, 2019 Vzn 002/20119 Smernica o verejnom obstarávaní
18.jan, 2019 Vzn 001/2019 Dodatok k VZN 1/2018 o miestnej dani z nehnuteľností
12.dec, 2018 Vzn 004/2018 VZN poplatku za TKO a drobného stavebného odpadu
12.dec, 2018 Vzn 005/2018 VZN o poplatku na rozvoj obce
10.okt, 2018 Vzn 003/2018 Návrh VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
2.feb, 2018 Vzn 002/2018 VZN o prideľovaní nájomných bytov
2.okt, 2017 Vzn 001/2018 VZN o č.1/2018 o miestnej dani z nehnuteľností
2.okt, 2017 Vzn 002/2017 VZN o miestnom poplatku za rozvoj
10.aug, 2017 Vzn 001/2017 VZN o vyhradení miesta
6.feb, 2017 Vzn 001/2009 Podmienky a kritériá prideľovania bytov v bytových domoch
22.dec, 2016 Vzn 1/2012 VZN o dani z nehnuteľností
22.nov, 2016 Vzn 5/2016 VZN o poplatkoch za odpady
30.sep, 2016 Vzn Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Liptovský Ondrej.
1.júl, 2016 Vzn 4/2016 VZN o stanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa, o ustanovení podrobností o vodení psa, o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný a vstup so psom zakázaný a o ustanovení podrobností o znečisťovaní verejných priestransti

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.