Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
29.sep, 2016 Zmluva Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 082015/IS zo dňa 6.6.2016 COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
13.okt, 2016 Zmluva Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráci 0€ DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
3.okt, 2016 Zmluva Mandátna zmluva - Výstavba vodovodu a kanalizácie IBV Okružlica 500€ Veriton, s.r.o.
22.jún, 2016 Zmluva Nájomná zmluva
16.jún, 2016 Zmluva Zmluva o dielo č. 82015/IS 721500,00 EUR s DPH COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
20.jan, 2017 Zmluva 001/2017 Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb 750,00 bez DPH Ing. Anna Klimčíková - štatutárny audítor
1.jan, 2016 Zmluva 001/2017 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí služieb TELLUS s.r.o.
9.jan, 2018 Zmluva 001/2018 Zmluva o spolupráci
8.jan, 2019 Zmluva 001/2019 Kúpna zmluva KNC366/4, KNC366/3 a KNC366/2 406,89 EUR Súkromná osoba
16.jan, 2020 Zmluva 001/2020 Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb 750
20.jan, 2021 Zmluva 001/2021 Zmluva o poskytovaní služieb - odber vzoriek COVID-19 Slovenský Červený kríž územný spolok
20.sep, 2017 Zmluva 0012/2017 Nájomná zmluva na elektrickú prípojku
21.feb, 2019 Zmluva 001_1/2019 Dodatok č.1. ku kúpnej zmluve zo dňa 8.1.2019
9.jan, 2018 Zmluva 002/2018 Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb s prílohou č.1
8.jan, 2019 Zmluva 002/2019 Kúpna zmluva KN-C 366/5 2 281,05 EUR Súkromná osoba - Kúpna zmluva na pozemok p.č. KN-C 366/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 33m2
23.jan, 2020 Zmluva 002/2020 Zmluva o poskytnutí príspevku na dopravné služby ARRIVA 43,15
22.jan, 2021 Zmluva 002/2021 Zmluva o zbere, doprave a zneškodnení odpadu Archív SB, s.r.o.
9.jan, 2018 Zmluva 003/2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Telekom
9.jan, 2019 Zmluva 003/2019 Sponzorská zmluva 100,- EUR Obec Liptovský Ondrej
3.feb, 2020 Zmluva 003/2020 Dohoda o ukončení zmluvy separovaného zberu z VPS VPS

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.