Zverejnené Typ Číslozoradiť vzostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
6.okt, 2018 Zmluva 016/2018 Dodatok k zmluve o dielo č, 121/17/067 4 050,00 EUR s DPH Cestné stavby
31.okt, 2017 Zmluva 016/2017 zmluva o nájme bytu
12.okt, 2021 Zmluva 015/2021 Zmluva o budúcej zmluve - zriadenie vecného bremena č1./2021
13.nov, 2020 Zmluva 015/2020 Zmluva o termínovanom úvere č.32/006/20 Prima Banka Slovensko, a.s. 60 0000,- PrimaBanka Slovensko a.s.
18.dec, 2019 Zmluva 015/2019 Zmluva o zriadení spoločného stavebného úradu
27.sep, 2018 Zmluva 015/2018 Mandátna zmluva
30.okt, 2017 Zmluva 015/2017 Zmluva o nájme a administrácii webovej stránky 300,00 Webidentity, s.r.o.
12.okt, 2021 Zmluva 014/2021 Zmluva o spolupráci - poskytovanie vzdelávania a poradenstva Metodicko-pedagogické centrum
12.nov, 2020 Zmluva 014/2020 Zmluva č.885/2020 o poskytnutí dotácie 28 782,00 EUR Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
6.nov, 2019 Zmluva 014/2019 Kúpna zmluva na odkúpenie mantinelov s príslušenstvom 4000,00 Obec Konská
4.sep, 2018 Zmluva 014/2018 Zmluva o dielo - Oprava miestnej komunikácie v obci Liptovský Ondrej 14 414,04 s DPH Cesty SK.
26.sep, 2017 Zmluva 014/2017 Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
30.sep, 2021 Zmluva 013/2021 Nájomná zmluva - prenájom pozemku Telekom, a.s. 600,00 EUR
12.nov, 2020 Zmluva 013/2020 Zmluva o dodávke plynu SPP
23.okt, 2019 Zmluva 013/2019 Zmluva o zriadení vecného bremena Stredoslovenská distribučná a.s.
1.aug, 2018 Zmluva 013/2018 Sprostedkovateľská zmluva -ochrana osobných údajov REMEK s.r.o.
27.sep, 2017 Zmluva 013/2017 Licenčná zmluva 150,00 TENDERnet s.r.o.
30.aug, 2021 Zmluva 012/2021 Zmluva o bežnom účte - Primabanka a. s.
4.nov, 2020 Zmluva 012/2020 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce a sociálnych vecía rodiny
4.sep, 2019 Zmluva 012/2019 Dodatok k zmluve zo dňa 17.07.2019

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.