Zverejnené Typ Číslozoradiť vzostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
23.jún, 2021 Zmluva 008/2021 Zmluva o odvoze použiteľných olejov a tukov LIKVIDATORLM
17.jún, 2020 Zmluva 008/2020 Kúpna zmluva č.50/2020 7442,02
17.júl, 2019 Zmluva 008/2019 Kúpna zmluva KN-C387/9 850,77
14.máj, 2018 Zmluva 008/2018 Mandátna zmluva o obstaraní náležitostí investora 600,00 Ekostaving, s.r.o.
6.feb, 2017 Zmluva 008/2017 Kúpno predajná zmluva - garáž na pozemku KN-C 343/16 1100,00 Stanislav Stupka
10.máj, 2021 Zmluva 007/2021 Zmluva č. 1421 209 o poskytnutí dotácie DHZO 1400,00 EUR
17.jún, 2020 Zmluva 007/2020 Zmluva o zriadení vecného bremena č.52/2020
13.jún, 2019 Zmluva 007/2019 Kúpna zmluva KN-C387/7, KN-C387/8 388,40
7.máj, 2018 Zmluva 007/2018 Dodatok k zmluve č.082015/IS COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
5.máj, 2021 Zmluva 006/2021 Zmluva o dielo - prístupová komunikácia k obytnej zóne Okružlina 27 769,22 s DPH RILINE, s.r.o.
12.jún, 2020 Zmluva 006/2020 Zmluva o nájme a prevádzkovaní verejného vodovodu - LVS
22.máj, 2019 Zmluva 006/2019 Zmluva o dielo - 44/2019 LVS LVS
7.mar, 2018 Zmluva 006/2018 Zmluva na prenájom miesta na umiestnenie reklamného pútača
27.apr, 2021 Zmluva 005/2021 Zmluva o likvidácii odpadu LIKVIÁTORLM
9.jún, 2020 Zmluva 005/2020 Kúpna zmluva - pozemky 28,24€/m2
5.mar, 2019 Zmluva 005/2019 Zmluva o poskytnutí služby 20/19 VPS
2.mar, 2018 Zmluva 005/2018 Kúpna zmluva KN-E 112/1 orná pôda o výmere 503,7 m2
24.mar, 2021 Zmluva 004/2021 Zmluva UVSR 329/2020 na poskytnutie dotácie - oprava vojnového hrobu 800,- EUR Úrad vlády SR
30.mar, 2020 Zmluva 004/2020 Dohoda 20/22/050/6 o poskytnutí finančného príspevku - Úrad práce
17.jún, 2020 Zmluva 004/2020 Dodatok k dohode o poskytnutí finančného príspevku - Úrad práce

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.