Zverejnenézoradiť zostupne Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
14.máj, 2019 Zmluva 010/2020 Dodatok č.3 - k Zmluve o dielo č.082015/IS 189 473,69 EUR s DPH COMBIN s.r.o.
22.máj, 2019 Zmluva 006/2019 Zmluva o dielo - 44/2019 LVS LVS
24.máj, 2019 Zmluva 011/2020 Dodatok č.4 - k Zmluve o dielo č.082015/IS 181 186,64 EUR COMBIN s.r.o.
24.máj, 2019 Zmluva 44/2019 Zmluva o dielo č.44/2019
13.jún, 2019 Zmluva 007/2019 Kúpna zmluva KN-C387/7, KN-C387/8 388,40
17.júl, 2019 Zmluva 008/2019 Kúpna zmluva KN-C387/9 850,77
29.júl, 2019 Zmluva 009/2019 Zmluva o pripojení na distribučnú sieť - plyn 216,36
16.aug, 2019 Zmluva 010/2019 Zmluva o službách 300,- OPEN DOOR s.r.o.
26.aug, 2019 Zmluva 011/2019 Nájomná zmluva na časti obecného pozemku 22,40 EUR/rok
4.sep, 2019 Zmluva 012/2019 Dodatok k zmluve zo dňa 17.07.2019
17.sep, 2019 Zmluva 1/09/2019 Zmluva o dielo č.1/09/2019 18000,- APER s.r.o, Podtatranského 1764/61, L. Mikuláš
23.okt, 2019 Zmluva 013/2019 Zmluva o zriadení vecného bremena Stredoslovenská distribučná a.s.
6.nov, 2019 Zmluva 014/2019 Kúpna zmluva na odkúpenie mantinelov s príslušenstvom 4000,00 Obec Konská
18.dec, 2019 Zmluva 015/2019 Zmluva o zriadení spoločného stavebného úradu
16.jan, 2020 Zmluva 001/2020 Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb 750
23.jan, 2020 Zmluva 002/2020 Zmluva o poskytnutí príspevku na dopravné služby ARRIVA 43,15
3.feb, 2020 Zmluva 003/2020 Dohoda o ukončení zmluvy separovaného zberu z VPS VPS
3.feb, 2020 Zmluva 009/2020 Zmluva o zabezpečení zberu triedeného odpadu
30.mar, 2020 Zmluva 004/2020 Dohoda 20/22/050/6 o poskytnutí finančného príspevku - Úrad práce
9.jún, 2020 Zmluva 005/2020 Kúpna zmluva - pozemky 28,24€/m2

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.