Zverejnenézoradiť zostupne Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
12.jún, 2020 Zmluva 006/2020 Zmluva o nájme a prevádzkovaní verejného vodovodu - LVS
17.jún, 2020 Zmluva 007/2020 Zmluva o zriadení vecného bremena č.52/2020
17.jún, 2020 Zmluva 008/2020 Kúpna zmluva č.50/2020 7442,02
17.jún, 2020 Zmluva 004/2020 Dodatok k dohode o poskytnutí finančného príspevku - Úrad práce
9.júl, 2020 Zmluva 009/2020 Kúpna zmluva - pozemky
25.aug, 2020 Zmluva 254/2020 Nájomná zmluva pozemku KN-C 106/5
27.okt, 2020 Zmluva 011/2020 Kúpna zmluva na traktor 66 900,00 EUR s DPH AGROTEM MJ, s.r.o.
4.nov, 2020 Zmluva 012/2020 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce a sociálnych vecía rodiny
12.nov, 2020 Zmluva 013/2020 Zmluva o dodávke plynu SPP
12.nov, 2020 Zmluva 014/2020 Zmluva č.885/2020 o poskytnutí dotácie 28 782,00 EUR Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
13.nov, 2020 Zmluva 015/2020 Zmluva o termínovanom úvere č.32/006/20 Prima Banka Slovensko, a.s. 60 0000,- PrimaBanka Slovensko a.s.
19.nov, 2020 Zmluva 016/2020 Dodatok č. 1, Zmluva o termínovanom úvere č.32/006/20 Prima Banka Slovensko, a.s. Prima Banka Slovensko a.s.
21.dec, 2020 Zmluva 017/2020 Zmluva o dielo č. 12/2020 - kuchynské vybavenie - škôlka 31 896,00 EUR s DPH GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.
12.jan, 2021 Zmluva 018/2020 Dodatok k zmluve č. 1 k zmluve o poskytnutí služby č. 20/19 VPS
20.jan, 2021 Zmluva 001/2021 Zmluva o poskytovaní služieb - odber vzoriek COVID-19 Slovenský Červený kríž územný spolok
22.jan, 2021 Zmluva 002/2021 Zmluva o zbere, doprave a zneškodnení odpadu Archív SB, s.r.o.
22.feb, 2021 Zmluva 003/2021 Mandátna zmluva požiarna ochrana GAJOS s.r.o.
24.mar, 2021 Zmluva 004/2021 Zmluva UVSR 329/2020 na poskytnutie dotácie - oprava vojnového hrobu 800,- EUR Úrad vlády SR
27.apr, 2021 Zmluva 005/2021 Zmluva o likvidácii odpadu LIKVIÁTORLM
5.máj, 2021 Zmluva 006/2021 Zmluva o dielo - prístupová komunikácia k obytnej zóne Okružlina 27 769,22 s DPH RILINE, s.r.o.

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.