Zverejnenézoradiť zostupne Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
10.máj, 2021 Zmluva 007/2021 Zmluva č. 1421 209 o poskytnutí dotácie DHZO 1400,00 EUR
23.jún, 2021 Zmluva 008/2021 Zmluva o odvoze použiteľných olejov a tukov LIKVIDATORLM
19.júl, 2021 Zmluva 009/2021 Dodotok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom, a.s. Slovak Telekom, a.s.
9.aug, 2021 Zmluva 010/2021 Kúpna zmluva - mäso, mäsové výrobky Mäso Liptov s.r.o.
12.aug, 2021 Zmluva 011/2021 Zmluva o sluzbách - žiadosť o nenávratný finančný príspevok na detské ihrisko OPEN DOOR s.r.o.
30.aug, 2021 Zmluva 012/2021 Zmluva o bežnom účte - Primabanka a. s.
30.sep, 2021 Zmluva 013/2021 Nájomná zmluva - prenájom pozemku Telekom, a.s. 600,00 EUR
12.okt, 2021 Zmluva 015/2021 Zmluva o budúcej zmluve - zriadenie vecného bremena č1./2021
12.okt, 2021 Zmluva 014/2021 Zmluva o spolupráci - poskytovanie vzdelávania a poradenstva Metodicko-pedagogické centrum
10.nov, 2021 Zmluva 016/2021 Zmluva o odbere odpadov (elektronický, nebezpečný odpad) Peter Bolek - EKORAY
22.nov, 2021 Zmluva 017/2021 Dohoda21/22/010/33 o pomoci v hmotnej núdzi, Úrad PSVR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
30.nov, 2021 Zmluva 018/2021 Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb 1100,- EUR Ing. Anna Klimčíková

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.