Zverejnenézoradiť vzostupne Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
3.feb, 2020 Zmluva 009/2020 Zmluva o zabezpečení zberu triedeného odpadu
23.jan, 2020 Zmluva 002/2020 Zmluva o poskytnutí príspevku na dopravné služby ARRIVA 43,15
16.jan, 2020 Zmluva 001/2020 Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb 750
18.dec, 2019 Zmluva 015/2019 Zmluva o zriadení spoločného stavebného úradu
6.nov, 2019 Zmluva 014/2019 Kúpna zmluva na odkúpenie mantinelov s príslušenstvom 4000,00 Obec Konská
23.okt, 2019 Zmluva 013/2019 Zmluva o zriadení vecného bremena Stredoslovenská distribučná a.s.
17.sep, 2019 Zmluva 1/09/2019 Zmluva o dielo č.1/09/2019 18000,- APER s.r.o, Podtatranského 1764/61, L. Mikuláš
4.sep, 2019 Zmluva 012/2019 Dodatok k zmluve zo dňa 17.07.2019
26.aug, 2019 Zmluva 011/2019 Nájomná zmluva na časti obecného pozemku 22,40 EUR/rok
16.aug, 2019 Zmluva 010/2019 Zmluva o službách 300,- OPEN DOOR s.r.o.
29.júl, 2019 Zmluva 009/2019 Zmluva o pripojení na distribučnú sieť - plyn 216,36
17.júl, 2019 Zmluva 008/2019 Kúpna zmluva KN-C387/9 850,77
13.jún, 2019 Zmluva 007/2019 Kúpna zmluva KN-C387/7, KN-C387/8 388,40
24.máj, 2019 Zmluva 011/2020 Dodatok č.4 - k Zmluve o dielo č.082015/IS 181 186,64 EUR COMBIN s.r.o.
24.máj, 2019 Zmluva 44/2019 Zmluva o dielo č.44/2019
22.máj, 2019 Zmluva 006/2019 Zmluva o dielo - 44/2019 LVS LVS
14.máj, 2019 Zmluva 010/2020 Dodatok č.3 - k Zmluve o dielo č.082015/IS 189 473,69 EUR s DPH COMBIN s.r.o.
5.mar, 2019 Zmluva 005/2019 Zmluva o poskytnutí služby 20/19 VPS
5.mar, 2019 Zmluva 004/2019 Dohoda o ukončení zmluvy o dielo 3/2012 o zneškodnení odpadov VPS
21.feb, 2019 Zmluva 001_1/2019 Dodatok č.1. ku kúpnej zmluve zo dňa 8.1.2019

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.