Zverejnenézoradiť vzostupne Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
9.jan, 2018 Zmluva 002/2018 Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb s prílohou č.1
1.dec, 2017 Zmluva 019/2017 Zmluvao poskytnutí príspevku na autobusovú dopravu 33,19 bez DPH ARRIVA a DB company
23.nov, 2017 Zmluva 018/2017 Zmluva o poskytovaní technickej služby dohodou
9.nov, 2017 Zmluva 017/2017 Zmluva o nájme bytu - Jamnický
31.okt, 2017 Zmluva 016/2017 zmluva o nájme bytu
30.okt, 2017 Zmluva 015/2017 Zmluva o nájme a administrácii webovej stránky 300,00 Webidentity, s.r.o.
27.sep, 2017 Zmluva 013/2017 Licenčná zmluva 150,00 TENDERnet s.r.o.
26.sep, 2017 Zmluva 014/2017 Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
20.sep, 2017 Zmluva 0012/2017 Nájomná zmluva na elektrickú prípojku
10.aug, 2017 Zmluva 011/2017 Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu
11.júl, 2017 Zmluva 010/2017 Zmluva o zriadení vecného bremena SPP distribúcia, a.s.
9.máj, 2017 Zmluva 009/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/L/1,2 300,- EUR Žlinský samosprávny kraj
6.feb, 2017 Zmluva 008/2017 Kúpno predajná zmluva - garáž na pozemku KN-C 343/16 1100,00 Stanislav Stupka
20.jan, 2017 Zmluva 001/2017 Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb 750,00 bez DPH Ing. Anna Klimčíková - štatutárny audítor
3.jan, 2017 Zmluva 7/2017 Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb 33,19 + DPH ARRIVA Liobrus, a.s.
9.dec, 2016 Zmluva 6/2016 Zmluva o nájme webovej stránky 300.00 Ing. Juraj Szelepcsényi
13.okt, 2016 Zmluva Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráci 0€ DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
3.okt, 2016 Zmluva Mandátna zmluva - Výstavba vodovodu a kanalizácie IBV Okružlica 500€ Veriton, s.r.o.
29.sep, 2016 Zmluva Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 082015/IS zo dňa 6.6.2016 COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
27.júl, 2016 Zmluva 6590921236 Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb podnikajúcich fyzických osôb 691,06 KOOPERATÍVA Poisťovňa a.s., WIENA Insurance Group

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.