Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
25.aug, 2020 Zmluva 254/2020 Nájomná zmluva pozemku KN-C 106/5
9.júl, 2020 Zmluva 009/2020 Kúpna zmluva - pozemky
17.jún, 2020 Zmluva 007/2020 Zmluva o zriadení vecného bremena č.52/2020
17.jún, 2020 Zmluva 008/2020 Kúpna zmluva č.50/2020 7442,02
17.jún, 2020 Zmluva 004/2020 Dodatok k dohode o poskytnutí finančného príspevku - Úrad práce
12.jún, 2020 Zmluva 006/2020 Zmluva o nájme a prevádzkovaní verejného vodovodu - LVS
9.jún, 2020 Zmluva 005/2020 Kúpna zmluva - pozemky 28,24€/m2
30.mar, 2020 Zmluva 004/2020 Dohoda 20/22/050/6 o poskytnutí finančného príspevku - Úrad práce
3.feb, 2020 Zmluva 003/2020 Dohoda o ukončení zmluvy separovaného zberu z VPS VPS
3.feb, 2020 Zmluva 009/2020 Zmluva o zabezpečení zberu triedeného odpadu
23.jan, 2020 Zmluva 002/2020 Zmluva o poskytnutí príspevku na dopravné služby ARRIVA 43,15
16.jan, 2020 Zmluva 001/2020 Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb 750
18.dec, 2019 Zmluva 015/2019 Zmluva o zriadení spoločného stavebného úradu
6.nov, 2019 Zmluva 014/2019 Kúpna zmluva na odkúpenie mantinelov s príslušenstvom 4000,00 Obec Konská
23.okt, 2019 Zmluva 013/2019 Zmluva o zriadení vecného bremena Stredoslovenská distribučná a.s.
17.sep, 2019 Zmluva 1/09/2019 Zmluva o dielo č.1/09/2019 18000,- APER s.r.o, Podtatranského 1764/61, L. Mikuláš
4.sep, 2019 Zmluva 012/2019 Dodatok k zmluve zo dňa 17.07.2019
26.aug, 2019 Zmluva 011/2019 Nájomná zmluva na časti obecného pozemku 22,40 EUR/rok
16.aug, 2019 Zmluva 010/2019 Zmluva o službách 300,- OPEN DOOR s.r.o.
29.júl, 2019 Zmluva 009/2019 Zmluva o pripojení na distribučnú sieť - plyn 216,36

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.