Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
22.feb, 2021 Zmluva 003/2021 Mandátna zmluva požiarna ochrana GAJOS s.r.o.
26.feb, 2018 Zmluva 004/2018 Zmluva o dielo 121/17/067 45115,03 Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.
5.mar, 2019 Zmluva 004/2019 Dohoda o ukončení zmluvy o dielo 3/2012 o zneškodnení odpadov VPS
30.mar, 2020 Zmluva 004/2020 Dohoda 20/22/050/6 o poskytnutí finančného príspevku - Úrad práce
17.jún, 2020 Zmluva 004/2020 Dodatok k dohode o poskytnutí finančného príspevku - Úrad práce
24.mar, 2021 Zmluva 004/2021 Zmluva UVSR 329/2020 na poskytnutie dotácie - oprava vojnového hrobu 800,- EUR Úrad vlády SR
2.mar, 2018 Zmluva 005/2018 Kúpna zmluva KN-E 112/1 orná pôda o výmere 503,7 m2
5.mar, 2019 Zmluva 005/2019 Zmluva o poskytnutí služby 20/19 VPS
9.jún, 2020 Zmluva 005/2020 Kúpna zmluva - pozemky 28,24€/m2
27.apr, 2021 Zmluva 005/2021 Zmluva o likvidácii odpadu LIKVIÁTORLM
7.mar, 2018 Zmluva 006/2018 Zmluva na prenájom miesta na umiestnenie reklamného pútača
22.máj, 2019 Zmluva 006/2019 Zmluva o dielo - 44/2019 LVS LVS
12.jún, 2020 Zmluva 006/2020 Zmluva o nájme a prevádzkovaní verejného vodovodu - LVS
5.máj, 2021 Zmluva 006/2021 Zmluva o dielo - prístupová komunikácia k obytnej zóne Okružlina 27 769,22 s DPH RILINE, s.r.o.
7.máj, 2018 Zmluva 007/2018 Dodatok k zmluve č.082015/IS COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
13.jún, 2019 Zmluva 007/2019 Kúpna zmluva KN-C387/7, KN-C387/8 388,40
17.jún, 2020 Zmluva 007/2020 Zmluva o zriadení vecného bremena č.52/2020
10.máj, 2021 Zmluva 007/2021 Zmluva č. 1421 209 o poskytnutí dotácie DHZO 1400,00 EUR
6.feb, 2017 Zmluva 008/2017 Kúpno predajná zmluva - garáž na pozemku KN-C 343/16 1100,00 Stanislav Stupka
14.máj, 2018 Zmluva 008/2018 Mandátna zmluva o obstaraní náležitostí investora 600,00 Ekostaving, s.r.o.

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.