Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
17.júl, 2019 Zmluva 008/2019 Kúpna zmluva KN-C387/9 850,77
17.jún, 2020 Zmluva 008/2020 Kúpna zmluva č.50/2020 7442,02
23.jún, 2021 Zmluva 008/2021 Zmluva o odvoze použiteľných olejov a tukov LIKVIDATORLM
9.máj, 2017 Zmluva 009/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/L/1,2 300,- EUR Žlinský samosprávny kraj
21.máj, 2018 Zmluva 009/2018 Zmluva o dielo č.082015/IS - dodatok č.2 184627,68 z DPH BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
29.júl, 2019 Zmluva 009/2019 Zmluva o pripojení na distribučnú sieť - plyn 216,36
3.feb, 2020 Zmluva 009/2020 Zmluva o zabezpečení zberu triedeného odpadu
9.júl, 2020 Zmluva 009/2020 Kúpna zmluva - pozemky
19.júl, 2021 Zmluva 009/2021 Dodotok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom, a.s. Slovak Telekom, a.s.
6.feb, 2015 Zmluva 01/2015 Kúpa hasičskej striekačky 5400,00 Lacko Tibor
23.feb, 2016 Zmluva 01/2016 Zmluva o dielo - kamerový systém 99120 Slovanet a.s., Bratislava
11.júl, 2017 Zmluva 010/2017 Zmluva o zriadení vecného bremena SPP distribúcia, a.s.
25.jún, 2018 Zmluva 010/2018 Zmluva o výpožičke podperných bodov 0
16.aug, 2019 Zmluva 010/2019 Zmluva o službách 300,- OPEN DOOR s.r.o.
14.máj, 2019 Zmluva 010/2020 Dodatok č.3 - k Zmluve o dielo č.082015/IS 189 473,69 EUR s DPH COMBIN s.r.o.
9.aug, 2021 Zmluva 010/2021 Kúpna zmluva - mäso, mäsové výrobky Mäso Liptov s.r.o.
10.aug, 2017 Zmluva 011/2017 Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu
25.jún, 2018 Zmluva 011/2018 Dohoda o spolupráci s SSD 0
26.aug, 2019 Zmluva 011/2019 Nájomná zmluva na časti obecného pozemku 22,40 EUR/rok
24.máj, 2019 Zmluva 011/2020 Dodatok č.4 - k Zmluve o dielo č.082015/IS 181 186,64 EUR COMBIN s.r.o.

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.