Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
25.jún, 2018 Zmluva 011/2018 Dohoda o spolupráci s SSD 0
21.máj, 2018 Zmluva 009/2018 Zmluva o dielo č.082015/IS - dodatok č.2 184627,68 z DPH BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
14.máj, 2018 Zmluva 008/2018 Mandátna zmluva o obstaraní náležitostí investora 600,00 Ekostaving, s.r.o.
7.máj, 2018 Zmluva 007/2018 Dodatok k zmluve č.082015/IS COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
7.mar, 2018 Zmluva 006/2018 Zmluva na prenájom miesta na umiestnenie reklamného pútača
2.mar, 2018 Zmluva 005/2018 Kúpna zmluva KN-E 112/1 orná pôda o výmere 503,7 m2
26.feb, 2018 Zmluva 004/2018 Zmluva o dielo 121/17/067 45115,03 Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.
9.jan, 2018 Zmluva 003/2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Telekom
9.jan, 2018 Zmluva 001/2018 Zmluva o spolupráci
9.jan, 2018 Zmluva 002/2018 Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb s prílohou č.1
1.dec, 2017 Zmluva 019/2017 Zmluvao poskytnutí príspevku na autobusovú dopravu 33,19 bez DPH ARRIVA a DB company
23.nov, 2017 Zmluva 018/2017 Zmluva o poskytovaní technickej služby dohodou
9.nov, 2017 Zmluva 017/2017 Zmluva o nájme bytu - Jamnický
31.okt, 2017 Zmluva 016/2017 zmluva o nájme bytu
30.okt, 2017 Zmluva 015/2017 Zmluva o nájme a administrácii webovej stránky 300,00 Webidentity, s.r.o.
27.sep, 2017 Zmluva 013/2017 Licenčná zmluva 150,00 TENDERnet s.r.o.
26.sep, 2017 Zmluva 014/2017 Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
20.sep, 2017 Zmluva 0012/2017 Nájomná zmluva na elektrickú prípojku
10.aug, 2017 Zmluva 011/2017 Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu
11.júl, 2017 Zmluva 010/2017 Zmluva o zriadení vecného bremena SPP distribúcia, a.s.

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.