Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
27.okt, 2020 Zmluva 011/2020 Kúpna zmluva na traktor 66 900,00 EUR s DPH AGROTEM MJ, s.r.o.
12.aug, 2021 Zmluva 011/2021 Zmluva o sluzbách - žiadosť o nenávratný finančný príspevok na detské ihrisko OPEN DOOR s.r.o.
9.júl, 2018 Zmluva 012/2018 Zmluva o poskytnutí Environmentálneho fondu 9 231,37 Enviromentálny fond
4.sep, 2019 Zmluva 012/2019 Dodatok k zmluve zo dňa 17.07.2019
4.nov, 2020 Zmluva 012/2020 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce a sociálnych vecía rodiny
30.aug, 2021 Zmluva 012/2021 Zmluva o bežnom účte - Primabanka a. s.
27.sep, 2017 Zmluva 013/2017 Licenčná zmluva 150,00 TENDERnet s.r.o.
1.aug, 2018 Zmluva 013/2018 Sprostedkovateľská zmluva -ochrana osobných údajov REMEK s.r.o.
23.okt, 2019 Zmluva 013/2019 Zmluva o zriadení vecného bremena Stredoslovenská distribučná a.s.
12.nov, 2020 Zmluva 013/2020 Zmluva o dodávke plynu SPP
30.sep, 2021 Zmluva 013/2021 Nájomná zmluva - prenájom pozemku Telekom, a.s. 600,00 EUR
26.sep, 2017 Zmluva 014/2017 Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
4.sep, 2018 Zmluva 014/2018 Zmluva o dielo - Oprava miestnej komunikácie v obci Liptovský Ondrej 14 414,04 s DPH Cesty SK.
6.nov, 2019 Zmluva 014/2019 Kúpna zmluva na odkúpenie mantinelov s príslušenstvom 4000,00 Obec Konská
12.nov, 2020 Zmluva 014/2020 Zmluva č.885/2020 o poskytnutí dotácie 28 782,00 EUR Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
12.okt, 2021 Zmluva 014/2021 Zmluva o spolupráci - poskytovanie vzdelávania a poradenstva Metodicko-pedagogické centrum
30.okt, 2017 Zmluva 015/2017 Zmluva o nájme a administrácii webovej stránky 300,00 Webidentity, s.r.o.
27.sep, 2018 Zmluva 015/2018 Mandátna zmluva
18.dec, 2019 Zmluva 015/2019 Zmluva o zriadení spoločného stavebného úradu
13.nov, 2020 Zmluva 015/2020 Zmluva o termínovanom úvere č.32/006/20 Prima Banka Slovensko, a.s. 60 0000,- PrimaBanka Slovensko a.s.

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.