Zverejnenézoradiť vzostupne Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
24.máj, 2019 Zmluva 44/2019 Zmluva o dielo č.44/2019
22.máj, 2019 Zmluva 006/2019 Zmluva o dielo - 44/2019 LVS LVS
14.máj, 2019 Zmluva 010/2020 Dodatok č.3 - k Zmluve o dielo č.082015/IS 189 473,69 EUR s DPH COMBIN s.r.o.
5.mar, 2019 Zmluva 005/2019 Zmluva o poskytnutí služby 20/19 VPS
5.mar, 2019 Zmluva 004/2019 Dohoda o ukončení zmluvy o dielo 3/2012 o zneškodnení odpadov VPS
21.feb, 2019 Zmluva 001_1/2019 Dodatok č.1. ku kúpnej zmluve zo dňa 8.1.2019
9.jan, 2019 Zmluva 003/2019 Sponzorská zmluva 100,- EUR Obec Liptovský Ondrej
8.jan, 2019 Zmluva 002/2019 Kúpna zmluva KN-C 366/5 2 281,05 EUR Súkromná osoba - Kúpna zmluva na pozemok p.č. KN-C 366/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 33m2
8.jan, 2019 Zmluva 001/2019 Kúpna zmluva KNC366/4, KNC366/3 a KNC366/2 406,89 EUR Súkromná osoba
17.dec, 2018 Zmluva 018/2018 Zmluva o odkúpení chráničky vodovodného potrubia - Za Horou 5814,77 EUR LVS
6.nov, 2018 Zmluva 017/2018 Príspevok na autobusovú dopravu 33,19 ARRIVA Liorbus
6.okt, 2018 Zmluva 016/2018 Dodatok k zmluve o dielo č, 121/17/067 4 050,00 EUR s DPH Cestné stavby
27.sep, 2018 Zmluva 015/2018 Mandátna zmluva
4.sep, 2018 Zmluva 014/2018 Zmluva o dielo - Oprava miestnej komunikácie v obci Liptovský Ondrej 14 414,04 s DPH Cesty SK.
1.aug, 2018 Zmluva 013/2018 Sprostedkovateľská zmluva -ochrana osobných údajov REMEK s.r.o.
9.júl, 2018 Zmluva 012/2018 Zmluva o poskytnutí Environmentálneho fondu 9 231,37 Enviromentálny fond
25.jún, 2018 Zmluva 010/2018 Zmluva o výpožičke podperných bodov 0
25.jún, 2018 Zmluva 011/2018 Dohoda o spolupráci s SSD 0
21.máj, 2018 Zmluva 009/2018 Zmluva o dielo č.082015/IS - dodatok č.2 184627,68 z DPH BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
14.máj, 2018 Zmluva 008/2018 Mandátna zmluva o obstaraní náležitostí investora 600,00 Ekostaving, s.r.o.

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.