Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
16.feb, 2022 Zmluva 19/2022 Dodatok k zmluve - Doplnenie k návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností ku vkladovému konaniu V 143/2022
25.nov, 2015 Zmluva 20/2015 KZ Prikrylová 18,50 Obec LO
29.dec, 2021 Zmluva 20/2021 Kupno predajna zmluva KN-E 41/9 2449,37 €
16.feb, 2022 Zmluva 20/2022 Doplnenie zmluvy - Doplnenie k návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností ku vkladovému konaniu V 10/2022
25.nov, 2015 Zmluva 21/2015 KZ Rim. Kat. cirkev 828,80 Obec LO
29.dec, 2021 Zmluva 21/2021 Kúpno predajna zmluva KN-E 33/502 1749,55 €
16.feb, 2022 Zmluva 21/2022 Doplnenie zmluvy - Doplnenie k návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností ku vkladovému konaniu V 112022
25.nov, 2015 Zmluva 22/2015 KZ Tuček, Tučeková 318,20 Obec LO
29.dec, 2021 Zmluva 22/2021 Kúpno predajná zmluva KN-E 32 1113,35 €
17.mar, 2022 Zmluva 22/2022 Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 29.12.2021
12.dec, 2015 Zmluva 23/2015 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb 680,00 Ing. Anna Klimčíková, nezávislý audítor
29.dec, 2021 Zmluva 23/2021 Kúpno predajná zmluva KN-E 33/2 136,74 €
16.feb, 2022 Zmluva 23/2022 Dodotok k zmluve - Doplnenie k návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností ku vkladovému konaniu V 9/2022
17.mar, 2022 Zmluva 23/2022 Doplnenie zmluvy - Doplnenie k návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností ku vkladovému konaniu V 60/2022
15.dec, 2015 Zmluva 24/2015 Zmluva o poskytnutí služby - projekt kamerového systému 500,00 SAKS Managment, s.r.o.
15.dec, 2015 Zmluva 25/2015 Zmluva o preprave osob - prímestská autobusová doprava 33,19 s DPH ARRIVA Liorbus, a.s., Ružomberok
25.aug, 2020 Zmluva 254/2020 Nájomná zmluva pozemku KN-C 106/5
9.sep, 2014 Zmluva 2904/2014/IS Zmluva o dielo č. 2904/2014/IS - o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zhotovenie stavby: "Liptovský Ondrej - potok Brestovina r.km 0,000 - 0,363 a Konský Potok r. km 0,400 - 0,850 Protipovodňová ochrana COMBIN-vodohospodárske stavby Banská Štiavnica
11.sep, 2014 Zmluva 34/2014 Zmluva o poskytnutí služby č. 34/2014 - stavebný dozor k stavbe: "Liptovský Ondrej - potok Brestovina r.km 0,000 - 0,363 a Konský Potok r. km 0,400 - 0,850 Protipovodňová ochrana 21480,00 INPRO Poprad, s.r.o.
24.máj, 2019 Zmluva 44/2019 Zmluva o dielo č.44/2019

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.