Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
11.jan, 2019 Faktúra 236/2018 Obedy dôchodci 12/2018 132,26 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s
10.jan, 2020 Faktúra 236/2019 Vodné a stočné bytový dom 183 946,08 LVS a.s.
11.jan, 2019 Faktúra 237/2018 Telefónny poplatok - pevná linka 17,- Slovak Tealakom, a.s.
10.jan, 2020 Faktúra 237/2019 Ročné vedenie účtu CP 2019 50,26 Prima banka
11.jan, 2019 Faktúra 238/2018 Vodné, stočné bytový dom č. 183 1028,66 LVS a.s.
10.jan, 2020 Faktúra 238/2019 Telelefony poplatok mobil 49,70 O2
11.jan, 2019 Faktúra 239/2018 Vodné, stočné bytový dom č. 264 803,59 LVS a.s.
10.jan, 2020 Faktúra 239/2019 Telefónne poplatky pevná linka 17,38 Telelkom a.s.
16.dec, 2015 Objednávka 24/2015 Objednávka zimnej údržby miestnych komunikácíí AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
15.dec, 2015 Zmluva 24/2015 Zmluva o poskytnutí služby - projekt kamerového systému 500,00 SAKS Managment, s.r.o.
3.feb, 2016 Faktúra 24/2016 Oprava verejného osvetlenia 175,30 Roman Straka
2.máj, 2019 Faktúra 24/2019 Zberná nádoba na kom.techniku 319,00 € Merkur Slovakia
14.jan, 2019 Faktúra 240/2018 Vodné, stočné OcÚ,KD, Pošta 38,72 LVS a.s.
10.jan, 2020 Faktúra 240/2019 Geodetické práce p.č. 106/47- prečerpávačka 170,- J. Ďuriš
11.jan, 2019 Faktúra 241/2018 Vývoz TKO 242,58 VPS
15.jan, 2020 Faktúra 241/2019 Vývoz TKO 677,43 VPS
17.jan, 2019 Faktúra 242/2018 Preplatok plyn KD 326,99 SPP
16.jan, 2020 Faktúra 242/2019 Preplatok plyn 2019 35,44 SPP
17.jan, 2019 Faktúra 243/2018 Preplatok el. energie 296,96 SSE a.s.
20.jan, 2020 Faktúra 243/2019 Preplatok elektrika 2019 čerpačka 185,14 SES

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.