Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
17.feb, 2016 Faktúra 28/2016 Vozík VPP 79,40 KAJO Krupa Liptovský Mikuláš
19.feb, 2016 Faktúra 29/2016 Cesta k rod. domom Okružlina 3590,06 Prima Slovakia
12.feb, 2016 Faktúra 29/2016 výstavba prístupovej cesty s povrchom 3 590,06,-€ Prima Slovakia, s.r.o.
3.máj, 2019 Faktúra 29/2019 Antivirus ESET stary PC 40,25 € ESET Licencia
9.sep, 2014 Zmluva 2904/2014/IS Zmluva o dielo č. 2904/2014/IS - o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zhotovenie stavby: "Liptovský Ondrej - potok Brestovina r.km 0,000 - 0,363 a Konský Potok r. km 0,400 - 0,850 Protipovodňová ochrana COMBIN-vodohospodárske stavby Banská Štiavnica
22.feb, 2016 Faktúra 30/2016 Odborné publikácie 71,00 SOTAC, sro Košice
3.máj, 2019 Faktúra 30/2019 Geometrický plán - nový chodník 110/121 265,00 € J.Ďuriš
18.feb, 2015 Faktúra 31/2015 opatrenia pred povodňami 1 200,00,-€ Premier Consulting, spol. s r.o.
22.feb, 2016 Faktúra 31/2016 Poplatok za vypracovanie auditu 59,76 VÚB Banka, pobočka Liptovský Mikuláš
3.máj, 2019 Faktúra 31/2019 Poklop na šachtu - chodník 55,00 € IL-PLAST
22.feb, 2016 Faktúra 32/2016 Vývoz nádob 1/2016 120,00 Lupčianka Liptovský Mikuláš
3.máj, 2019 Faktúra 32/2019 Kancelárske potreby 42,35 € CONNECT - Ing. Zsolt Marczibál
22.feb, 2016 Faktúra 33/2016 Známky pre psov 125,50 Smaltovňa Mišík
3.máj, 2019 Faktúra 33/2019 Knihy do obecnej knižnice 125,55 € Knihy pre každého
11.sep, 2014 Zmluva 34/2014 Zmluva o poskytnutí služby č. 34/2014 - stavebný dozor k stavbe: "Liptovský Ondrej - potok Brestovina r.km 0,000 - 0,363 a Konský Potok r. km 0,400 - 0,850 Protipovodňová ochrana 21480,00 INPRO Poprad, s.r.o.
26.feb, 2016 Faktúra 34/2016 Oprava verejného osvetlenia a opilovanie stromov 97,60 Roman Straka, Liptovský Hrádok
3.máj, 2019 Faktúra 34/2019 Kancelárske potreby 80,35 € ŠEVT a.s
29.feb, 2016 Faktúra 35/2016 Zabíjačkové špeciality 144,00 Agria Liptovský Ondrej, a.s.
3.máj, 2019 Faktúra 35/2019 Tonery do tlačiarní 61,32 € DAMEDIS Brno
3.máj, 2019 Faktúra 36/2019 Záloha Plyn KD 3/2019 80,00 € SPP

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.