Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
6.apr, 2016 Faktúra 65/2016 Obedy dôchodcom 444,89 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
27.júl, 2016 Zmluva 6590921236 Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb podnikajúcich fyzických osôb 691,06 KOOPERATÍVA Poisťovňa a.s., WIENA Insurance Group
7.apr, 2016 Faktúra 66/2016 Kniha I. časť Liptov z neba 170,50 CBS spl.
7.apr, 2016 Faktúra 67/2016 Tel. poplatok pevná linka 27,83 Slovak Telekom a.s.
6.apr, 2016 Faktúra 68/2016 Členský poplatok ZMOL 61,30 ZMOL
8.apr, 2016 Faktúra 69/2016 komunálna technika 3 458,00,-€ MERKUR SLOVAKIA, s.r.o.
3.jan, 2017 Zmluva 7/2017 Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb 33,19 + DPH ARRIVA Liobrus, a.s.
11.apr, 2016 Faktúra 70/2016 Napúšťanie vody do boilera 105,00 Pavol Husárik, vodoinštalačné práce
11.apr, 2016 Faktúra 71/2016 Oprava verejného osvetlenia 310,60 Roman Straka
13.apr, 2016 Faktúra 72/2016 Členský poplatok I. štvrťrok 128,73 Združenie obcí
13.apr, 2016 Faktúra 73/2016 Vytýčenie chodníka 275,00 Jaroslav Ďuriš
15.apr, 2016 Faktúra 74/2016 LED zdroj 15 w 10ks 370,00 RT LED Košice
28.apr, 2016 Faktúra 74/2016 Platba mobil Slovak Telekom
15.apr, 2016 Faktúra 75/2016 Vzory tlačív - VZN o odpadoch 60,00 Odpadový hospodár
19.apr, 2016 Faktúra 76/2016 Nedoplatky RTVS 56,83 Rozhlas a televízia Slovensko
20.apr, 2016 Faktúra 77/2016 Vývoz TKO 666,38 VPS Liptovský Mikuláš
19.apr, 2016 Faktúra 78/2016 Výtýčenie obecnej cesty 97,00 Jaroslav Ďuriš
21.apr, 2016 Faktúra 79/2016 Oprava požiarnej Avie 404,32 PROCAR
21.mar, 2016 Faktúra 80/2016 Svietidlá 20ks 200 Mesto Liptovský Hrádok
21.mar, 2016 Faktúra 81/2016 Vývoz nádob 3/16 114 Lupčianka Liptovský mikuláš

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.