Zverejnené Typ Číslozoradiť vzostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
3.máj, 2019 Faktúra 30/2019 Geometrický plán - nový chodník 110/121 265,00 € J.Ďuriš
22.feb, 2016 Faktúra 30/2016 Odborné publikácie 71,00 SOTAC, sro Košice
9.sep, 2014 Zmluva 2904/2014/IS Zmluva o dielo č. 2904/2014/IS - o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zhotovenie stavby: "Liptovský Ondrej - potok Brestovina r.km 0,000 - 0,363 a Konský Potok r. km 0,400 - 0,850 Protipovodňová ochrana COMBIN-vodohospodárske stavby Banská Štiavnica
3.máj, 2019 Faktúra 29/2019 Antivirus ESET stary PC 40,25 € ESET Licencia
19.feb, 2016 Faktúra 29/2016 Cesta k rod. domom Okružlina 3590,06 Prima Slovakia
12.feb, 2016 Faktúra 29/2016 výstavba prístupovej cesty s povrchom 3 590,06,-€ Prima Slovakia, s.r.o.
29.okt, 2021 Faktúra 283/2021 Pomocné práce v MŠ - kuchyňa, upratovanie 1441,00 Obecný podnik
17.feb, 2016 Faktúra 28/2016 Vozík VPP 79,40 KAJO Krupa Liptovský Mikuláš
11.jan, 2016 Faktúra 272/2015 most ku bytovke 1 187,10,-€ KING STEEL Slovakia, s.r.o.
3.máj, 2019 Faktúra 27/2019 SOZA miestny rozhlas 20,40 € SOZA
17.feb, 2016 Faktúra 27/2016 Fúrik VPP 82,50 KAJO Krupa Liptovský Mikuláš
13.jan, 2016 Faktúra 268/2015 rekonštrukcia miestnej komunikácie 1 223,50,-€ EKOSTAVING, s.r.o.
31.dec, 2015 Faktúra 266/2015 LVS nedoplatok 1 004,46,-€ Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
2.máj, 2019 Faktúra 26/2019 Slovenský rozhlas OÚ 12,00 € SOZA BA
15.feb, 2016 Faktúra 26/2016 Vývoz TKO 606,54 VPS Liptovský Mikuláš
25.aug, 2020 Zmluva 254/2020 Nájomná zmluva pozemku KN-C 106/5
8.okt, 2021 Faktúra 250/2021 Dodávka materiálu a služieb pre Materskú škôlku 1100,00 Obecný podnik
2.máj, 2019 Faktúra 25/2019 Vývoz VOK 535,94 € VPS LM
9.feb, 2016 Faktúra 25/2016 Telefón poplatok, pevná linka 17,56 Slovak telecom
15.dec, 2015 Zmluva 25/2015 Zmluva o preprave osob - prímestská autobusová doprava 33,19 s DPH ARRIVA Liorbus, a.s., Ružomberok

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.