Zverejnené Typ Číslozoradiť vzostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
3.feb, 2017 Faktúra 016/2017 Dopravné služby 39,83 ARIVA LiorBus
31.okt, 2017 Zmluva 016/2017 zmluva o nájme bytu
13.nov, 2020 Zmluva 015/2020 Zmluva o termínovanom úvere č.32/006/20 Prima Banka Slovensko, a.s. 60 0000,- PrimaBanka Slovensko a.s.
10.feb, 2020 Faktúra 015/2020 Dopravné služby 51,78 ARRIVA s.r.o.
18.dec, 2019 Zmluva 015/2019 Zmluva o zriadení spoločného stavebného úradu
27.sep, 2018 Zmluva 015/2018 Mandátna zmluva
7.feb, 2018 Faktúra 015/2018 Obedy dôchodci 01/2018 176,35 Agria Liptovský Ondrej, a.s.
31.jan, 2017 Faktúra 015/2017 Odborné služby MS 1500,00 TELLUS s.r.o.
30.okt, 2017 Zmluva 015/2017 Zmluva o nájme a administrácii webovej stránky 300,00 Webidentity, s.r.o.
12.nov, 2020 Zmluva 014/2020 Zmluva č.885/2020 o poskytnutí dotácie 28 782,00 EUR Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
7.feb, 2020 Faktúra 014/2020 Telelefony poplatok pevná linka 17,00 Telekom a.s.
6.nov, 2019 Zmluva 014/2019 Kúpna zmluva na odkúpenie mantinelov s príslušenstvom 4000,00 Obec Konská
4.sep, 2018 Zmluva 014/2018 Zmluva o dielo - Oprava miestnej komunikácie v obci Liptovský Ondrej 14 414,04 s DPH Cesty SK.
5.feb, 2018 Faktúra 014/2018 Autobusová doprava - služby 39,83 ARRIVA s.r.o.
30.jan, 2017 Faktúra 014/2017 Tonery Q2612, CE285 149,92 DAMEDIS Brno
26.sep, 2017 Zmluva 014/2017 Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
12.nov, 2020 Zmluva 013/2020 Zmluva o dodávke plynu SPP
23.okt, 2019 Zmluva 013/2019 Zmluva o zriadení vecného bremena Stredoslovenská distribučná a.s.
1.aug, 2018 Zmluva 013/2018 Sprostedkovateľská zmluva -ochrana osobných údajov REMEK s.r.o.
5.feb, 2018 Faktúra 013/2018 Autobusová doprava - služby 11,95 ARRIVA

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.