Zverejnené Typ Číslozoradiť vzostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
26.okt, 2018 Faktúra 0187/2018 Vytýčenie stavby vodojemu 65,00 Jaroslav Ďuriš
23.okt, 2018 Faktúra 0186/2018 Spracovanie p. žiadosti o NFP kanal. IB v Okružline 720,00 VERITON
22.okt, 2018 Faktúra 0185/2018 Poistenie Avia PO 130,00 Komunálna poisťovňa
19.okt, 2018 Faktúra 0184/2018 Deň úcty starších - papierové tašky dôchodcom 164,00 LIMPO
15.okt, 2018 Faktúra 0183/2018 Oprava verejného osvetlenia v obci plošinou 50,00 Roman Straka
15.okt, 2018 Faktúra 0182/2018 Vytyčovanie kábla v lokalite Okružlina 117,47 Stredoslovenská distribúcia
15.okt, 2018 Faktúra 0181/2018 Vývoz TKO 308,02 VPS
10.okt, 2018 Faktúra 0180/2018 Deň úcty starších - figúrky dôchodcom 550,80 CBA VEREX
25.jan, 2021 Faktúra 018/2021 Materiál na MŠ 1573 Obecný podnik
5.jún, 2021 Objednávka 018/2021 Zateplenie MŠ 6820,00 Obecný podnik
30.nov, 2021 Zmluva 018/2021 Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb 1100,- EUR Ing. Anna Klimčíková
12.jan, 2021 Zmluva 018/2020 Dodatok k zmluve č. 1 k zmluve o poskytnutí služby č. 20/19 VPS
3.feb, 2020 Faktúra 018/2020 Spílenie stromu 150,00 Roman Straka
16.jan, 2019 Objednávka 018/2019 Objednávka -úhrn a odpratanie snehu z obce Prima Slovakia s.r.o.
3.feb, 2018 Faktúra 018/2018 Knihy do knižnice 85,04 Knihy pre každého
17.dec, 2018 Zmluva 018/2018 Zmluva o odkúpení chráničky vodovodného potrubia - Za Horou 5814,77 EUR LVS
7.feb, 2017 Faktúra 018/2017 Zastavacie štúdie na RD 300,80 Ing. M. Rezník
23.nov, 2017 Zmluva 018/2017 Zmluva o poskytovaní technickej služby dohodou
5.okt, 2018 Faktúra 0179/2018 Telefónny poplatok - pevná linka 17,00 Slovak Telekom a.s.
5.okt, 2018 Faktúra 0178/2018 Dopravné služby 9/2018 11,95 ARRIVA sro

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.