Zverejnené Typ Číslozoradiť vzostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
17.jún, 2020 Zmluva 008/2020 Kúpna zmluva č.50/2020 7442,02
17.júl, 2019 Zmluva 008/2019 Kúpna zmluva KN-C387/9 850,77
2.feb, 2018 Faktúra 008/2018 Záloha plynu KD 107,00 SPP
14.máj, 2018 Zmluva 008/2018 Mandátna zmluva o obstaraní náležitostí investora 600,00 Ekostaving, s.r.o.
6.feb, 2017 Zmluva 008/2017 Kúpno predajná zmluva - garáž na pozemku KN-C 343/16 1100,00 Stanislav Stupka
18.jan, 2017 Faktúra 008/2017 VPP úrazové poistenie 16,25 Komunálna poisťovňa
16.feb, 2021 Objednávka 007/2021 Dodávka a montáž elektroinštalácie na MŠ 3740,00
22.jan, 2020 Faktúra 007/2020 Geodetické práce - situačný plán 15,00 J. Ďuriš
17.jún, 2020 Zmluva 007/2020 Zmluva o zriadení vecného bremena č.52/2020
13.jún, 2019 Zmluva 007/2019 Kúpna zmluva KN-C387/7, KN-C387/8 388,40
19.jan, 2018 Faktúra 007/2018 Značky Zákaz státia 192,00 Značky s.r.o.
7.máj, 2018 Zmluva 007/2018 Dodatok k zmluve č.082015/IS COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
17.jan, 2017 Faktúra 007/2017 Pečať rozvoja obcí 265,20 NISSR
4.máj, 2018 Faktúra 0069/2018 Oprava verejného osvetlenia v obci 50,00 Roman Straka
5.máj, 2021 Zmluva 006/2021 Zmluva o dielo - prístupová komunikácia k obytnej zóne Okružlina 27 769,22 s DPH RILINE, s.r.o.
20.jan, 2021 Objednávka 006/2021 Mzdové náklady MOM 01/2021 3029,66
17.jan, 2020 Faktúra 006/2020 Dotlač kalendárov 2020 115,99 FORK SK
12.jún, 2020 Zmluva 006/2020 Zmluva o nájme a prevádzkovaní verejného vodovodu - LVS
22.máj, 2019 Zmluva 006/2019 Zmluva o dielo - 44/2019 LVS LVS
18.jan, 2018 Faktúra 006/2018 Záloha plyn 01/2018 KD 110,00 SPP a.s.

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.