Zverejnené Typ Číslozoradiť vzostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
26.feb, 2018 Zmluva 004/2018 Zmluva o dielo 121/17/067 45115,03 Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.
31.okt, 2017 Objednávka 004/2017 Objednávka na zimnú údržbu miestnych komunikácií Obec Liptovský Ondrej
9.jan, 2017 Faktúra 004/2017 Znalecký posudok na garáže 130,00 Ing M. Todák
4.feb, 2021 Objednávka 003/2021 Služby na MŠ - obklady, omietky, zárubne 4290,00
22.feb, 2021 Zmluva 003/2021 Mandátna zmluva požiarna ochrana GAJOS s.r.o.
3.feb, 2020 Zmluva 003/2020 Dohoda o ukončení zmluvy separovaného zberu z VPS VPS
13.jan, 2020 Faktúra 003/2020 Rozmetadlo na posyp 382,00 AGROMAJER s.r.o.
9.jan, 2019 Zmluva 003/2019 Sponzorská zmluva 100,- EUR Obec Liptovský Ondrej
3.jan, 2018 Faktúra 003/2018 Webhosting start 2018 33,00 IMAFEX s.r.o.
9.jan, 2018 Zmluva 003/2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Telekom
23.nov, 2018 Objednávka 003/2018 Zemné práce strojom
2.jún, 2017 Objednávka 003/2017 Objednávka riadeného vrtu - prekládka vodovodu Michlovský - protlaky
2.jan, 2017 Faktúra 003/2017 Členský príspevok RVC 42,84 RVC
4.mar, 2020 Faktúra 0028/2020 Jedálenské kupóny 6 knižiek 497,46 UP Slovensko
22.jan, 2021 Zmluva 002/2021 Zmluva o zbere, doprave a zneškodnení odpadu Archív SB, s.r.o.
29.jan, 2021 Objednávka 002/2021 Materiál na výstavbu MŠ - sanita 3190,00
23.jan, 2020 Zmluva 002/2020 Zmluva o poskytnutí príspevku na dopravné služby ARRIVA 43,15
7.jan, 2020 Faktúra 002/2020 Zasielanie info o dotáciách 32,86 SAMNET
8.jan, 2019 Zmluva 002/2019 Kúpna zmluva KN-C 366/5 2 281,05 EUR Súkromná osoba - Kúpna zmluva na pozemok p.č. KN-C 366/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 33m2
29.jan, 2018 Faktúra 002/2018 Telefónny poplatok - mobil 75,00 Slovak Telekom

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.