Zverejnené Typ Číslozoradiť vzostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
9.jan, 2018 Zmluva 002/2018 Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb s prílohou č.1
27.jún, 2018 Objednávka 002/2018 Objednávka prác - chodník 1000,00 JOVASTAV s.r.o.
2.jún, 2017 Objednávka 002/2017 Objednávka autobusu na divadelné predstavenie AODAS Pavol Senaj
2.jan, 2017 Faktúra 002/2017 Webhosting 33,00 IMAFEX s.r.o.
21.feb, 2019 Zmluva 001_1/2019 Dodatok č.1. ku kúpnej zmluve zo dňa 8.1.2019
20.sep, 2017 Zmluva 0012/2017 Nájomná zmluva na elektrickú prípojku
20.jan, 2021 Zmluva 001/2021 Zmluva o poskytovaní služieb - odber vzoriek COVID-19 Slovenský Červený kríž územný spolok
18.jan, 2021 Objednávka 001/2021 Materiál na výstavbu MŠ 1573,00
16.jan, 2020 Zmluva 001/2020 Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb 750
12.feb, 2020 Objednávka 001/2020 Objednávka značiek Zákaz voľného pohybu psov Značky s.r.o.
2.jan, 2020 Faktúra 001/2020 WEBHOSTING START 2020 33,00 IMAFEX s.r.o.
8.jan, 2019 Zmluva 001/2019 Kúpna zmluva KNC366/4, KNC366/3 a KNC366/2 406,89 EUR Súkromná osoba
9.jan, 2018 Zmluva 001/2018 Zmluva o spolupráci
2.feb, 2018 Objednávka 001/2018 Objednávka PHP a hydrantov na bytovkách GAJOS s.r.o.
30.jan, 2018 Faktúra 001/2018 Stravné lístky zamestnanci 436,02 UP Slovensko
20.jan, 2017 Zmluva 001/2017 Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb 750,00 bez DPH Ing. Anna Klimčíková - štatutárny audítor
1.jan, 2016 Zmluva 001/2017 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí služieb TELLUS s.r.o.
10.mar, 2017 Objednávka 001/2017 Oprava hasičskej striekačky FLORIAN, s.r.o.
2.jan, 2017 Faktúra 001/2017 Členský npríspevok 24,48 Združenie Človek človeku
29.sep, 2016 Zmluva Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 082015/IS zo dňa 6.6.2016 COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.