Zverejnené Typ Číslozoradiť vzostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
16.jan, 2020 Faktúra 005/2020 Verejná správa s.r.o. 165,00 PP s.r.o.
9.jún, 2020 Zmluva 005/2020 Kúpna zmluva - pozemky 28,24€/m2
5.mar, 2019 Zmluva 005/2019 Zmluva o poskytnutí služby 20/19 VPS
3.jan, 2018 Faktúra 005/2018 Členský príspevok r 2018 43,12 RVC Štrba
2.mar, 2018 Zmluva 005/2018 Kúpna zmluva KN-E 112/1 orná pôda o výmere 503,7 m2
11.dec, 2018 Objednávka 005/2018 Zimná údržba ciest AGRIA Liptovský Ondrej
12.jan, 2017 Faktúra 005/2017 Zasielanie informácií o dotáciách 32,86 SAMNET Zlaté Moravce
24.mar, 2021 Zmluva 004/2021 Zmluva UVSR 329/2020 na poskytnutie dotácie - oprava vojnového hrobu 800,- EUR Úrad vlády SR
25.jan, 2021 Objednávka 004/2021 Materiál na MŠ 1320,00
15.jan, 2020 Faktúra 004/2020 Záloha plyn KD 84,00 SPP
30.mar, 2020 Zmluva 004/2020 Dohoda 20/22/050/6 o poskytnutí finančného príspevku - Úrad práce
17.jún, 2020 Zmluva 004/2020 Dodatok k dohode o poskytnutí finančného príspevku - Úrad práce
5.mar, 2019 Zmluva 004/2019 Dohoda o ukončení zmluvy o dielo 3/2012 o zneškodnení odpadov VPS
3.jan, 2018 Faktúra 004/2018 Zasielania informácií o dotáciách SAMNET
23.nov, 2018 Objednávka 004/2018 Stavebný dozor kanalizácia, vodovod 1500,-
26.feb, 2018 Zmluva 004/2018 Zmluva o dielo 121/17/067 45115,03 Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.
31.okt, 2017 Objednávka 004/2017 Objednávka na zimnú údržbu miestnych komunikácií Obec Liptovský Ondrej
9.jan, 2017 Faktúra 004/2017 Znalecký posudok na garáže 130,00 Ing M. Todák
4.feb, 2021 Objednávka 003/2021 Služby na MŠ - obklady, omietky, zárubne 4290,00
22.feb, 2021 Zmluva 003/2021 Mandátna zmluva požiarna ochrana GAJOS s.r.o.

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.