Zverejnené Typ Číslozoradiť vzostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
3.feb, 2020 Zmluva 003/2020 Dohoda o ukončení zmluvy separovaného zberu z VPS VPS
13.jan, 2020 Faktúra 003/2020 Rozmetadlo na posyp 382,00 AGROMAJER s.r.o.
9.jan, 2019 Zmluva 003/2019 Sponzorská zmluva 100,- EUR Obec Liptovský Ondrej
3.jan, 2018 Faktúra 003/2018 Webhosting start 2018 33,00 IMAFEX s.r.o.
9.jan, 2018 Zmluva 003/2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Telekom
23.nov, 2018 Objednávka 003/2018 Zemné práce strojom
2.jún, 2017 Objednávka 003/2017 Objednávka riadeného vrtu - prekládka vodovodu Michlovský - protlaky
2.jan, 2017 Faktúra 003/2017 Členský príspevok RVC 42,84 RVC
4.mar, 2020 Faktúra 0028/2020 Jedálenské kupóny 6 knižiek 497,46 UP Slovensko
22.jan, 2021 Zmluva 002/2021 Zmluva o zbere, doprave a zneškodnení odpadu Archív SB, s.r.o.
29.jan, 2021 Objednávka 002/2021 Materiál na výstavbu MŠ - sanita 3190,00
23.jan, 2020 Zmluva 002/2020 Zmluva o poskytnutí príspevku na dopravné služby ARRIVA 43,15
7.jan, 2020 Faktúra 002/2020 Zasielanie info o dotáciách 32,86 SAMNET
8.jan, 2019 Zmluva 002/2019 Kúpna zmluva KN-C 366/5 2 281,05 EUR Súkromná osoba - Kúpna zmluva na pozemok p.č. KN-C 366/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 33m2
29.jan, 2018 Faktúra 002/2018 Telefónny poplatok - mobil 75,00 Slovak Telekom
9.jan, 2018 Zmluva 002/2018 Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb s prílohou č.1
27.jún, 2018 Objednávka 002/2018 Objednávka prác - chodník 1000,00 JOVASTAV s.r.o.
2.jún, 2017 Objednávka 002/2017 Objednávka autobusu na divadelné predstavenie AODAS Pavol Senaj
2.jan, 2017 Faktúra 002/2017 Webhosting 33,00 IMAFEX s.r.o.
21.feb, 2019 Zmluva 001_1/2019 Dodatok č.1. ku kúpnej zmluve zo dňa 8.1.2019

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.