Zverejnené Typ Číslozoradiť vzostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
20.sep, 2017 Zmluva 0012/2017 Nájomná zmluva na elektrickú prípojku
20.jan, 2021 Zmluva 001/2021 Zmluva o poskytovaní služieb - odber vzoriek COVID-19 Slovenský Červený kríž územný spolok
18.jan, 2021 Objednávka 001/2021 Materiál na výstavbu MŠ 1573,00
16.jan, 2020 Zmluva 001/2020 Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb 750
12.feb, 2020 Objednávka 001/2020 Objednávka značiek Zákaz voľného pohybu psov Značky s.r.o.
2.jan, 2020 Faktúra 001/2020 WEBHOSTING START 2020 33,00 IMAFEX s.r.o.
8.jan, 2019 Zmluva 001/2019 Kúpna zmluva KNC366/4, KNC366/3 a KNC366/2 406,89 EUR Súkromná osoba
9.jan, 2018 Zmluva 001/2018 Zmluva o spolupráci
2.feb, 2018 Objednávka 001/2018 Objednávka PHP a hydrantov na bytovkách GAJOS s.r.o.
30.jan, 2018 Faktúra 001/2018 Stravné lístky zamestnanci 436,02 UP Slovensko
20.jan, 2017 Zmluva 001/2017 Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb 750,00 bez DPH Ing. Anna Klimčíková - štatutárny audítor
1.jan, 2016 Zmluva 001/2017 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí služieb TELLUS s.r.o.
10.mar, 2017 Objednávka 001/2017 Oprava hasičskej striekačky FLORIAN, s.r.o.
2.jan, 2017 Faktúra 001/2017 Členský npríspevok 24,48 Združenie Človek človeku
29.sep, 2016 Zmluva Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 082015/IS zo dňa 6.6.2016 COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
13.okt, 2016 Zmluva Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráci 0€ DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
3.okt, 2016 Zmluva Mandátna zmluva - Výstavba vodovodu a kanalizácie IBV Okružlica 500€ Veriton, s.r.o.
4.apr, 2019 Faktúra Dopravné služby 3/2019 11,95 ARRIVA RK
22.jún, 2016 Zmluva Nájomná zmluva
2.jún, 2017 Objednávka Pokyny Divadlo - Nová scéna Bratislava

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.