Zverejnenézoradiť zostupne Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
22.aug, 2018 Faktúra 143/2018 Vývoz TKO 292,08 VPS
22.aug, 2018 Faktúra 140/2018 Administrátorský poplatok IMAFEX 19,92 IMAFEX s.r.o.
27.aug, 2018 Faktúra 145/2018 Poklop na vodovodnú prípojku 30,- IL PLAST
28.aug, 2018 Faktúra 148/2018 Zhotovenie blúzok pre spevokol MOS 240,- Dajana krajčírstvo
29.aug, 2018 Faktúra 147/2018 Výstava SNP 240,- Martin Baran
4.sep, 2018 Faktúra 149/2018 Oprava MK v obci 14 414,04 Cesty SK
4.sep, 2018 Faktúra 146/2018 Záloha - plyn KD 9/2018 17,- SPP
4.sep, 2018 Faktúra 150/2018 Oprava MK v obci naviac práce 657,60 CESTY SK
4.sep, 2018 Zmluva 014/2018 Zmluva o dielo - Oprava miestnej komunikácie v obci Liptovský Ondrej 14 414,04 s DPH Cesty SK.
6.sep, 2018 Faktúra 151/2018 Internet Alconet 8-9/2018 26,56 ALCONET
6.sep, 2018 Faktúra 152/2018 Telefónny poplatok - pevná linka 17,- Slovak Telekom, a.s.
6.sep, 2018 Faktúra 153/2018 Vypracovanie žiadosti o NFP 900,- OPEN DOOR s.r.o.
7.sep, 2018 Faktúra 155/2018 Članský poplatok MAS HL 307,- Miestna akčná skupina Liptov
7.sep, 2018 Faktúra 154/2018 Telefónny poplatok - mobi O2 49/79 02 Slovakia
10.sep, 2018 Faktúra 159/2018 Dopravné služby 8/2018 39,83 ARRIVA s.r.o.
10.sep, 2018 Faktúra 157/2018 Orezávanie tují, oprava výsadby 230,- ARBORTA s.r.o.
10.sep, 2018 Faktúra 158/2018 Polym. beton, tmel 43,93 OROL s.r.o.
11.sep, 2018 Faktúra 160/2018 Obedy - dôchdcovia 8/2018 224,45 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
13.sep, 2018 Faktúra 161/2018 Vyhotovenie GP - chodník 239,- J. Ďuriš
14.sep, 2018 Faktúra 162/2018 Vývoz VOK 687,91 VPS

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.