Zverejnenézoradiť zostupne Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
12.okt, 2021 Zmluva 015/2021 Zmluva o budúcej zmluve - zriadenie vecného bremena č1./2021
18.okt, 2021 Objednávka 037/2021 Pomocné práce 1441,00 Obecný podnik
29.okt, 2021 Faktúra 283/2021 Pomocné práce v MŠ - kuchyňa, upratovanie 1441,00 Obecný podnik
2.nov, 2021 Objednávka 040/2021 Práce v MŠ 1700,00 Obecný podnik
10.nov, 2021 Zmluva 016/2021 Zmluva o odbere odpadov (elektronický, nebezpečný odpad) Peter Bolek - EKORAY
19.nov, 2021 Objednávka 031/2021 Priekop. tvárnice a realizácia 1980,00 Obecný podnik
22.nov, 2021 Zmluva 017/2021 Dohoda21/22/010/33 o pomoci v hmotnej núdzi, Úrad PSVR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
22.nov, 2021 Faktúra 303/2021 Výstavba vodovodu a kanalizácie IBV Okružina 3190,00 Obecný podnik
24.nov, 2021 Faktúra 305/2021 Materiál a realizácia priekopy popri ceste na Diel 1980,00 Obecný podnik
30.nov, 2021 Zmluva 018/2021 Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb 1100,- EUR Ing. Anna Klimčíková
1.dec, 2021 Faktúra 316/2021 Práce na prevádzke školskej kuchyne 1100,00 Obecný podnik
18.dec, 2021 Objednávka 072/2020 Čistenie a údržba miestnych ciest a chodníkov 1694,00 Obecný podnik
29.dec, 2021 Zmluva 23/2021 Kúpno predajná zmluva KN-E 33/2 136,74 €
29.dec, 2021 Zmluva 20/2021 Kupno predajna zmluva KN-E 41/9 2449,37 €
29.dec, 2021 Zmluva 21/2021 Kúpno predajna zmluva KN-E 33/502 1749,55 €
29.dec, 2021 Zmluva 22/2021 Kúpno predajná zmluva KN-E 32 1113,35 €
29.dec, 2021 Zmluva 19/2021 Kúpno predajná zmluva KN-C 1454 2010,- €
16.feb, 2022 Zmluva 21/2022 Doplnenie zmluvy - Doplnenie k návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností ku vkladovému konaniu V 112022
16.feb, 2022 Zmluva 20/2022 Doplnenie zmluvy - Doplnenie k návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností ku vkladovému konaniu V 10/2022
16.feb, 2022 Zmluva 19/2022 Dodatok k zmluve - Doplnenie k návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností ku vkladovému konaniu V 143/2022

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.