Zverejnenézoradiť vzostupne Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
6.sep, 2019 Faktúra 153/2019 Dopravné služby 8/2019 59,83 ARRIVA s.r.o.
5.sep, 2019 Faktúra 150/2019 SW TENDER net 180,- TENDER net s.r.o.
5.sep, 2019 Faktúra 151/2019 Telefónny poplatok - mobil 48,70 O2 Slovakia
4.sep, 2019 Zmluva 012/2019 Dodatok k zmluve zo dňa 17.07.2019
3.sep, 2019 Faktúra 146/2019 Frézovanie 360,- Cestné Stavby
3.sep, 2019 Faktúra 147/2019 Záloha plyn 9/2019 KD 14,- SPP
2.sep, 2019 Objednávka 030/2019 Práce strojmi na zrovnaní odpadovej zeminy - Okružlina JAPETEK s.r.o.
26.aug, 2019 Faktúra 143/2019 Cestovné náklady - doprava 686,21 PRIMA stavebniny
26.aug, 2019 Faktúra 144/2019 Vytýčenie cesty a kanalizácie 68,- J. Ďuriš
26.aug, 2019 Zmluva 011/2019 Nájomná zmluva na časti obecného pozemku 22,40 EUR/rok
26.aug, 2019 Faktúra 145/2019 Betón 54,12 OROL s.r.o.
19.aug, 2019 Faktúra 141/2019 Autobusová doprava TJ - Štiavnička 142,20 MINI Mitrenga
19.aug, 2019 Faktúra 142/2019 Autobusová doprava 259,- AODAS s.r.o.
16.aug, 2019 Faktúra 139/2019 Právne veci - pozem. spol. 170,- JUDr. M. Uličný
16.aug, 2019 Faktúra 140/2019 IMAFEX Web. priestor - doména 19,92 IMAFEX
16.aug, 2019 Zmluva 010/2019 Zmluva o službách 300,- OPEN DOOR s.r.o.
13.aug, 2019 Faktúra 131/2019 Telefónny poplatok - mobil 51,- O2 Slovenako
13.aug, 2019 Faktúra 135/2019 Telefónny poplatok - pevná linka 17,09 Slovak Telekom a.s.
13.aug, 2019 Faktúra 132/2019 Obedy dôchodci 07/2019 196,39 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
13.aug, 2019 Faktúra 136/2019 Vypracovanie žiadosti 360,- OPEN DOOR s.r.o.

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.