Zverejnenézoradiť vzostupne Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
23.feb, 2021 Faktúra 038/2021 Náklady spojené s celoplošným testovaním v dňoch 21.01.-24.01., 29.01.-30.01.2021 3029,66 Slovenský Červený Kríž UzS Liptov
22.feb, 2021 Zmluva 003/2021 Mandátna zmluva požiarna ochrana GAJOS s.r.o.
22.feb, 2021 Faktúra 045/2021 Investičné aktiv. - technologické vybavenie kuchyne 31896,00 GASTRA VRÁBEĽ s.r.o.
20.feb, 2021 Faktúra 041/2021 Dodávka a montáž elektroinštalácie na MŠ 3740,00 Obecný podnik
20.feb, 2021 Faktúra 037/2021 Materiál na MŠ 8360,00 Obecný podnik
19.feb, 2021 Objednávka 008/2021 Gastro-technologické vybavenia kuchyne v MŠ 31896,00 Gastro Vrábeľ s.r.o.
18.feb, 2021 Objednávka 075/2020 Vypracovanie žiadosti na kuchyňu MŠ 1726,92 OPEN DOOR
18.feb, 2021 Objednávka 077/2020 Materiál na MŠ 3740,00 Obecný podnik
16.feb, 2021 Objednávka 007/2021 Dodávka a montáž elektroinštalácie na MŠ 3740,00
12.feb, 2021 Objednávka 005/2021 Materiál na MŠ 8360,00
10.feb, 2021 Faktúra 034/2021 Materiál na MŠ 1320,00 Obecný podnik
8.feb, 2021 Faktúra 026/2021 Materiál na MŠ 3190,00 Obecný podnik
7.feb, 2021 Faktúra 027/2021 Materiál na MŠ 4290,00 Obecný podnik
4.feb, 2021 Objednávka 003/2021 Služby na MŠ - obklady, omietky, zárubne 4290,00
29.jan, 2021 Objednávka 002/2021 Materiál na výstavbu MŠ - sanita 3190,00
25.jan, 2021 Objednávka 004/2021 Materiál na MŠ 1320,00
25.jan, 2021 Faktúra 018/2021 Materiál na MŠ 1573 Obecný podnik
22.jan, 2021 Zmluva 002/2021 Zmluva o zbere, doprave a zneškodnení odpadu Archív SB, s.r.o.
20.jan, 2021 Zmluva 001/2021 Zmluva o poskytovaní služieb - odber vzoriek COVID-19 Slovenský Červený kríž územný spolok
20.jan, 2021 Objednávka 006/2021 Mzdové náklady MOM 01/2021 3029,66

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.