Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
30.sep, 2021 Zmluva 013/2021 Nájomná zmluva - prenájom pozemku Telekom, a.s. 600,00 EUR
16.sep, 2021 Faktúra 229/2021 Uloženie tovaru AUGUST 2021 1007,55 VPS Liptovský Mikuoláš
30.aug, 2021 Zmluva 012/2021 Zmluva o bežnom účte - Primabanka a. s.
25.aug, 2021 Objednávka 038/2021 Výstavba vodovodu a kanalizácie na IBV Okružlina 3140,00 Obecný podnik
23.aug, 2021 Objednávka 035/2021 Vývoz TKO 1007,55 VPS Liptovský Mikuláš
12.aug, 2021 Zmluva 011/2021 Zmluva o sluzbách - žiadosť o nenávratný finančný príspevok na detské ihrisko OPEN DOOR s.r.o.
9.aug, 2021 Zmluva 010/2021 Kúpna zmluva - mäso, mäsové výrobky Mäso Liptov s.r.o.
6.aug, 2021 Faktúra 172/2021 Rôzny tovar pre požiarny zbor 1231,17 HASMAN LM s.r.o.
6.aug, 2021 Objednávka 033/2021 Tovar pre požiarny zbor 1471,00 HASMAT LM
20.júl, 2021 Faktúra 168/2021 Kosenie ihriska, cintorína, rigolov 1760,00 Obecný podnik
19.júl, 2021 Zmluva 009/2021 Dodotok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom, a.s. Slovak Telekom, a.s.
13.júl, 2021 Faktúra 137/2021 Vybavenie škôlky 2182,5 NOMiland s.r.o.
8.júl, 2021 Objednávka 030/2021 Materiál na MŠ - stavebniny Orol 1419,00 Obecný podnik
8.júl, 2021 Faktúra 157/2021 Materiál na MŠ 1419,00
1.júl, 2021 Objednávka 034/2021 Objednávka na kosenie ihriska, cintorína, rigolov 1760,00 Obecný podnik
30.jún, 2021 Faktúra 145/2021 Kamenárske práce -hrob padlého vojaka v Liptovskom Ondreji 1300,00
25.jún, 2021 Objednávka 032/2021 Objednávka na stoly, stoličky, postieľky do Materskej školy 2182,80 NOMILANND s.r.o.
25.jún, 2021 Objednávka 029/2021 Plechová garáž na obecný traktor 1895,00 I.P.F.U R. Kurnik
24.jún, 2021 Faktúra 140/2021 Dodávka a montáž bleskozvodu na MŠ 1925,00
23.jún, 2021 Zmluva 008/2021 Zmluva o odvoze použiteľných olejov a tukov LIKVIDATORLM

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.